Juuso Laurila

Juuso Laurila työskentelee kiinteistölakimiehenä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy:ssä sekä Taloasema Oy:ssä. Laurila konsultoi taloyhtiöitä erinäisissä kiinteistöoikeudellisissa kysymyksissä sekä hoitaa taloyhtiöiden juridisia toimeksiantoja.

Tätä ennen Laurila on työskennellyt kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneessa Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä.

Juuso Laurila

Asiantuntijan kirjoittamat tapaukset

Tuomarin nuija

Helsingin HO 28.2.2018 nro 256

Tapauksessa tarkasteltiin sitä, siirsikö kylpyhuoneessa korjaustöiden aloituksen jälkeen havaittu kosteusvaurio korjausvastuun yhtiölle.

Kunnossapito

Tuomarin nuija

Turun HO 5.7.2011 nro 1523

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko yhtiöllä oikeus kieltää osakkaan riskialtis muutostyö.

Muutostyöt

Tuomarin nuija

Helsingin HO 3.5.2017 nro 546

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko yhtiöllä velvollisuus ennallistaa kattoremontin yhteydessä pienentyneet ikkunat.

Yhtiön vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

Turun HO 15.12.2017 nro 1051

Tapauksessa punnittiin sitä, oliko yhtiö ryhtynyt riittäviin korjaustoimiin osakkaan asunnon sisäpuolisten ongelmien poistamiseksi.

Yhtiön vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

Vaasan HO 8.11.2018 nro 467

Tapauksessa oli kyse yhtiön velvollisuudesta korjata putkiremontin yhteydessä asennettu liian korkea kynnys.

Kunnossapito

Tuomarin nuija

Turun HO 1.3.2012 nro 471

Tapauksessa oli kyse siitä, kuka vastasi rakentamismääräysten vastaisten parvien purkukustannuksista.

Osakkaan vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

Helsingin HO 24.2.2015 nro 259

Tapauksessa oli kyse siitä, kuka vastasi vahingosta, kun pyykinpesukoneen poistoletkusta oli päässyt valumaan vettä huoneiston lattialle.

Osakkaan vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

KKO 2016:33

Tapauksessa punnittiin sitä, oliko osakas velvollinen korvaamaan vuokralaisensa yhtiölle aiheuttaneet vahingot.

Osakkaan vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

Kouvolan HO 13.8.2013 nro 623

Tapauksessa punnittiin, oliko osakas vastuussa vahingosta, kun hän oli menettänyt tajuntansa suihkussa.

Osakkaan vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

Turun HO 24.10.2018 nro 827

Tapauksessa punnittiin sitä, oliko yhtiö vahingonkorvausvelvollinen viemärin tulvimisesta aiheutuneista vahingoista.

Yhtiön vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

Helsingin HO 30.10.2018 nro 1401

Tapauksessa oli kyse siitä, saiko osakas teettää saunansa korjaustoimenpiteet yhtiön kustannuksella.

Osakkaan teettämisoikeus

Tuomarin nuija

Vaasan HO 29.1.2014 nro 65

Tapauksessa punnittiin sitä, oliko yhtiö viivytellyt osakkaan huoneiston korjauksissa.

Yhtiön vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

Itä-Suomen HO 4.7.2017 nro 355

Tapauksessa tarkasteltiin sitä, oliko yhtiö menetellyt huolimattomasti jättämällä huoneiston vaurioituneet rakenteet tutkimatta.

Yhtiön vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

Rovaniemen HO 14.2.2014 nro 80

Tapauksessa oli kyse siitä, että osakas oli rakennuttanut pihalle terassin vastoin yhtiön työlle asettamia ehtoja.

Muutostyöt

Tuomarin nuija

Helsingin HO 7.11.2014 nro 2138

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko yhtiöllä oikeus velvoittaa poistamaan huoneistopihalle luvatta rakennettu uima-allas.

Muutostyöt

Tuomarin nuija

Rovaniemen HO 23.10.2018 nro 349

Tapauksessa punnittiin sitä, oliko yhtiön päätös vaatia kuistin lasitus poistettavaksi laillinen.

Muutostyöt

Tuomarin nuija

Vaasan HO 26.3.2012 nro 352

Tapauksessa oli kysymys siitä, kuka vastasi pesukoneen aiheuttaman vesivahingon korjauskustannuksista.

Kunnossapito

Tuomarin nuija

Helsingin HO 24.11.2017 nro 1404

Tapauksessa tarkasteltiin sitä, oliko takkahormin kunnossapitovastuun siirtäminen yhtiöltä osakkaalle yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista.

Kunnossapitovastuusta poikkeaminen

Tuomarin nuija

Helsingin HO 13.10.2017 nro 1241

Tapauksessa punnittiin, loukkasiko osakkaiden yhdenvertaisuutta päätös siirtää piha-aitojen kunnossapito osakkaiden vastuulle.

Kunnossapitovastuusta poikkeaminen

Tuomarin nuija

Vaasan HO 9.1.2014 nro 10

Tapauksessa oli kyse siitä, loukkasiko päätös poikkeavien kunnossapitovastuumääräysten poistamisesta osakkaiden yhdenvertaisuutta.

Kunnossapitovastuusta poikkeaminen

Tuomarin nuija

Turun HO 29.2.2000 nro 390

Tapauksessa oli kyse siitä, saiko yhtiö vedota yhtiöjärjestyksen muutokseen, kun kosteusvaurio oli syntynyt ennen yhtiöjärjestyksen muutosta.

Kunnossapitovastuusta poikkeaminen

Tuomarin nuija

KKO 1991:160

Tapauksessa kyse oli mm. kylpyhuoneen muovimaton ja laatoituksen kunnossapidosta.

Kunnossapito

Tuomarin nuija

KKO 2003:80

Tapauksessa tarkasteltiin sitä, vastaako yhtiö osakehuoneiston lattian ennallistamisesta aiheutuneista lisäkustannuksista.

Muutostyöt

Tuomarin nuija

KKO 2021:32

Tapauksessa oli kyse siitä, saiko yhtiö kieltää ilmalämpöpumpun asentamisen osakkaan muutostyönä.

Muutostyöt

Tuomarin nuija

Kouvolan HO 14.7.2005 nro 794

Tapauksessa oli kyse siitä, vastasiko osakas edellisen osakkaan toteuttamien käyttötarkoitusmuutosten aiheuttamista lisätöistä.

Kunnossapito

Tuomarin nuija

Helsingin HO 23.5.2012 nro 1356

Tapauksessa oli kysymys vuokrahuoneistossa tapahtuneesta vesivahingosta, joka oli aiheutunut pyykinpesukoneen vuotavasta tulovesiletkun liitoksesta.

Vakuutukset

Tuomarin nuija

Vaasan HO 1.10.2021 nro 385

Tapauksessa oli kyse siitä, että osakas oli huolimattomuudellaan aiheuttanut yhtiölle asbestivahingon.

Osakkaan vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

Vaasan HO 14.5.2021 nro 205

Tapauksessa tarkasteltiin sitä, oliko huoneiston vesivahinko seurausta yhtiön kunnossapitovastuun laiminlyönnistä.

Yhtiön vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

Helsingin HO 12.11.2019 nro 1432

Tapauksessa huoneiston tuloilmakoneen huolto oli laiminlyöty ja tästä aiheutui vesivahinko.

Yhtiön vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

Helsingin HO 26.9.2014 nro 1851

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko yhtiö menetellyt huolimattomasti kylpyhuoneen vesivahingon tutkimisen ja korjaamisen yhteydessä.

Yhtiön vahingonkorvausvastuu

Tuomarin nuija

KKO 2005:26

Tapauksessa osakkaat moittivat yhtiökokouksen päätöstä kieltää korotettujen oleskelutasanteiden rakentaminen pihoille.

Muutostyöt

Tuomarin nuija

KKO 2011:39

Kanteessa oli kyse siitä, pitikö A oikeuttaa tekemään muutostyöt ja yhtiö velvoittaa hakemaan rakennusviranomaisten lupa muutostöille.

Muutostyöt

Tuomarin nuija

KKO 2009:60

Vuonna 1938 rakennetun asuintalon kellarikerroksessa oli osakkaan hallinnassa oleva lämmin varasto, jonka kosteusvaurioiden korjaamista osakas vaati taloyhtiöltä.

Kunnossapito

Tuomarin nuija

Kouvolan HO 25.9.2012 nro 814

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko osakkaan oma-aloitteisesti tekemää vedeneristeiden ja lattiakaivon asennusta pidettävä muutostyönä.

Kunnossapito

Tuomarin nuija

Turun HO 22.1.2019 nro 52

Tapauksessa oli kyse hallintaoikeuden laajuudesta ja toisaalta osakkaan oikeudesta tehdä kunnossapito- ja muutostöitä.

Muutostyöt

Siirry takaisin sivun alkuun