Lähtötilanne

Pakkaskelien alettua osakas on yhteydessä isännöintiin ja valittaa, että huoneistossa on kylmä. Huoneisto sijaitsee kerrostalossa osittain porttikongin yläpuolella ja huoneiston lattiat ovat pakkaskeleillä hyvin kylmät. Osakas on itse mitannut lattian lämpötilaksi +5 °C. Huoneiston osakas vaatii taloyhtiötä ryhtymään korjaustoimiin lattian kylmyyden vuoksi.

Porttikongin remontin yhteydessä yhtiö on samalla lisäeristänyt porttikongia, mutta osakkaan ilmoituksen mukaan tämä ei ole parantanut tilannetta. Yhtiö ei haluaisi ryhtyä asiassa lisäkorjauksiin ja vetoaa siihen, ettei kukaan aiempi asukas ole valittanut huoneiston kylmyydestä.

Ratkaisu

Asunto-osakeyhtiölain mukaan rakennuksen ulkoseinä- ja alapohjarakenne lämmöneristeineen kuuluvat kokonaisuudessaan taloyhtiön kunnossapitovastuulle.

Asuinhuoneiston enimmäis- ja vähimmäislämpötiloista sekä tiiveysvaatimuksista on puolestaan säädetty asumisterveysasetuksessa. Mikäli asumisterveysasetuksessa asetetut vaatimukset huoneiston vähimmäislämpötiloista eivät täyty, on taloyhtiön ryhdyttävä korjaustoimiin, jotta huoneiston lämpötilaolosuhteet saadaan asetuksen edellyttämälle tasolle.

Ennen korjauksiin ryhtymistä huoneistossa on syytä suorittaa lämpötilamittauksia korjaustarpeen selvittämiseksi. Korjaustoimien jälkeen on tehtävä tarkistusmittaukset.

Toimi näin

Järjestä ensi vaiheessa katselmus huoneistossa ja teetä huoneistossa ja/tai rakennuksessa tarvittavat lämpötilamittaukset vikojen tarkemmaksi selvittämiseksi.

Taloyhtiön on aina ryhdyttävä korjauksiin, jos huoneiston asuinolosuhteet eivät täytä asumisterveysasetuksessa asetettuja vaatimuksia esimerkiksi juuri lämpötilojen osalta. Jos huoneiston lattian lämpötila on vain +5 °C, on selvää, että yhtiön on ryhdyttävä toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Lainsäädäntö

  • Asunto-osakeyhtiön vastuu huoneiston perustason mukaisista rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä, AOYL 4:2 §
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (”asumisterveysasetus”), 6 §
Siirry takaisin sivun alkuun