Lähtötilanne

Huoneiston osakas on uusinut kylpyhuoneen WC-istuimen oma-aloitteisesti, koska vanha istuin on osakkaan mukaan ollut epäsiisti ja käyttöikänsä päässä. Osakas ei ole tehnyt WC-istuimen uusimisesta muutostyöilmoitusta taloyhtiölle.

Osakas saa jälkeenpäin selville, että WC-istuimen kunnossapitovastuu on taloyhtiöllä. Osakas lähettää WC-istuimen uusimisesta kuitin sekä laskun taloyhtiölle ja pyytää yhtiötä korvaamaan istuimen.
Taloyhtiöllä tai isännöinnillä ei ole tarkkaa tietoa, millainen WC-istuin huoneistossa oli aiemmin (ikä, merkki ja malli). Osakas ei ole myöskään ilmoittanut yhtiölle varsinaisesta korjaustarpeesta.

Ratkaisu

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vastaa ns. perusjärjestelmistä. WC-laite kokonaisuudessaan on osa vesi- ja viemärijärjestelmää, josta taloyhtiö vastaa. Jotta taloyhtiölle syntyisi korjaus- tai uusimisvelvollisuus, WC-istuimessa tulee olla objektiivisesti arvioiden todellinen korjaustarve. Lisäksi osakkaan tulee ilmoittaa korjaustarpeesta yhtiölle aina etukäteen ja kirjallisesti.

Riippumatta siitä, onko uusimistarve ollut todellinen vai ei, yhtiö ei ole velvollinen korjauttamaan istuinta tai korvaamaan sen uusimiskustannuksia, ellei osakas ole ilmoittanut uusimistarpeesta yhtiölle etukäteen ja näin antanut yhtiölle mahdollisuutta asian toteamiseen. Ikääntyneen WC-istuimen uusiminen pelkästään esteettisistä syistä ei ole peruste istuimen uusimiselle taloyhtiön lukuun.
Osakas voi niin halutessaan omalla kustannuksellaan uusia kylpyhuoneen tai WC-tilan perustasoisen WC-istuimen. Uusimisesta tulee tehdä taloyhtiölle muutostyöilmoitus, ja taloyhtiöllä on oikeus asettaa kohtuullisia ja perusteltuja ehtoja muutostyölle. Yhtiö voi esimerkiksi edellyttää, että tuote täyttää tekniset kelpoisuusvaatimukset.

Jos osakas on uusinut WC-istuimen perustasosta poikkeavaksi (vaihtanut esimerkiksi lattiamallisen WC-istuimen tilalle seinä-WC:n), uuden istuimen kunnossapito jää osakkaan vastuulle.

Toimi näin

Ilmoita osakkaalle, että taloyhtiö ei korvaa osakkaalle WC-istuimen uusimista, koska taloyhtiöllä ei ole ollut tietoa vanhan istuimen kunnosta tai uusimistarpeesta.

Erityistä huomioitavaa

Lainsäädäntö

  • Asunto-osakeyhtiön vastuu rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä, AOYL 4:2 ja 24:2 §
  • Osakkeenomistajan vastuu huoneiston sisäosista, AOYL 4:3 §
Siirry takaisin sivun alkuun