Taloyhtiö

Osakkaan vahingonkorvausvastuu

Osakas vastaa muun muassa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet yhtiölle tai toiselle osakkaalle vastoin hyvää rakennustapaa toteutetusta kunnossapito- ja muutostyöstä.

Vahingonkorvausvastuu

Osakkaan vahingonkorvausvastuu ja ilmoitusvelvollisuus

Osakas vastaa aiheuttamistaan vahingoista. Vahingonkorvausvastuu on eri asia kuin kunnossapitovastuu.

Vahingonkorvausvastuu

Yhtiön vahingonkorvausvastuu

Yhtiö voi joutua vahingonkorvausvastuuseen esimerkiksi, jos se selvästi laiminlyö sille kuuluvan kunnossapidon

Vahingonkorvausvastuu

laki

Asunto-osakeyhtiölain 24 luku. Vahingonkorvaus (2, 6 ja 10 §)

Asunto-osakeyhtiölain 24 luvussa on säännökset mm. yhtiön ja osakkaan vahingonkorvausvelvollisuudesta sekä kanneoikeuden vanhentumisesta.

Säädökset

Uuden osakkaan vahingonkorvausvastuu

Vaikka virheellisen ja vahinkoa aiheuttavan kunnossapito- tai muutostyön tehneen osakkaan voitaisiin todeta menetelleen huolimattomasti, ei vahingonkorvausvastuu siirry osakkeen uudelle omistajalle.

Vahingonkorvausvastuu

Vahingonkorvausvastuun vanhentuminen

Vahingonkorvausvastuun vanhentumista sääntelevät asunto-osakeyhtiölain 24 luku ja velan vanhentumista koskevan lain 7 §.

Vahingonkorvausvastuu

Vuokra-asunto

Naarmuuntunut parketti

Vuokralaisen vahingonkorvausvastuu

Vuokralaisella on velvollisuus korvata vuokranantajalle vahinko, jonka hän on tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan aiheuttanut asunnolle.  

Vahingonkorvausvastuu

Siirry takaisin sivun alkuun