Taloyhtiö

laki

Asunto-osakeyhtiölain 5 luku. Muutostyöt

Asunto-osakeyhtiölain 5 luvussa on säännökset osakkaan ja yhtiön muutostöistä.

Säädökset

Asukkaat maalaamassa seiniä

Osakkaan kunnossapito- ja muutostyöt

Osakkaalla on oikeus tehdä omalla kustannuksellaan kunnossapito- ja muutostöitä huoneistossaan sekä kaikissa hallinnassaan olevissa tiloissa.

Kunnossapito- ja muutostyöt

Kunnossapitovastuu osakasmuutoksista

Osakkaalla on varsin laaja oikeus tehdä muutostöitä osakkeiden perusteella hallinnassaan olevissa tiloissa (osakehuoneistossa).

Kunnossapito- ja muutostyöt

Yhtiön kunnossapito- ja muutostyöt

Yhtiön vastuulle kuuluvien kunnossapito- ja muutostöiden suorittamisesta päättää yhtiö. Yhtiön tulee noudattaa korjauksessa hyvää rakennustapaa sekä muistaa osakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Kunnossapito- ja muutostyöt

laki

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)

Tämä asetus koskee uuden rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden suunnittelua ja rakentamista.

Säädökset

Siirry takaisin sivun alkuun