Taloyhtiö

asiakirjat

Hyvä rakennustapa

Kaikki remontit on tehtävä hyvän rakennustavan mukaisesti. Myös kunnollinen suunnittelu on osa hyvää rakennustapaa.

Ohjeet ja suositukset

Sanasto

Sanastosta voit tarvittaessa tarkistaa Taloyhtiön vastuunjako -verkkopalvelussa käytetyt termit.

Sanasto

laki

Asunto-osakeyhtiölain 4 luku. Kunnossapito

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa on säännökset kunnossapitovastuun jaosta taloyhtiössä sekä osakkaan ja yhtiön kunnossapitotöistä.

Säädökset

Osakkaan vahingonkorvausvastuu

Osakas vastaa muun muassa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet yhtiölle tai toiselle osakkaalle vastoin hyvää rakennustapaa toteutetusta kunnossapito- ja muutostyöstä.

Vahingonkorvausvastuu

Siirry takaisin sivun alkuun